Dyrenett.no
Dyrebutikker Hund Nettbutikker Hund Dyreklinikker Hund Produkter Hund Hundefôr Kenneler Hundeskoler Hundepensjonat
Hund-forside
 Annonser
 Artikler
 Bøker
 Fakta
 Forum
 Kalender
 Klubber
 Linker
 Navn
 Nyheter
 Veterinær
 Ukens Kjæledyr
 Shopping
 Konkurranse
 Søkemotor
 Nyhetsbrev
 DyreKort
 Historier
 Bransjeregister
 Dyrebutikker
 Plakater
 Hjemmesider
Hest Hund Katt Fugl Gnager Fisk Andre
Motta Dyrenett.no
sitt nyhetsbrev:

Hund Artikler

Fysioterapi og jakthunder

Smertetilstander og irritasjonstilstander i muskel- og skjelettapparatet hos jakthunder. Tradisjon – filosofi – fysioterapi – tiltak – behandling – tenkemåte. Hva kan gjøres? Hvorfor benyttes ikke fysioterapi hyppigere her?


Forfatter: Åse Kirkhaug Nettsted: Equine & Animal Fysioterapi

Muskelskjelettlidelser - hva er det?
Fysioterapi har relativt lang tradisjon i utlandet både vedrørende utdanning av fysioterapeuter og videre spesialisering innen animalfysioterapi. Der arbeider fysioterapeutene sammen med veterinærer enten i felles praksiser eller at der henvises fra veterinær til fysioterapi, slik at man har egne praksiser. Loven sier at det må være henvist fra veterinær for at man skal ha lov å behandle dyr, fysioterapeutisk.

Fysioterapioppfølgningen, fysioterapidiagnostikk (undersøkelse – vurdering - utredning) samt fysioterapibehandling, ulike metoder, valg av metode i forhold til diagnose, lidelse og fase av lidelse, eller tilstand er en meget viktig bestanddel i forhold til det å bli frisk igjen, fra det å være syk eller det å ha en lidelse i muskelskjelett systemet.

Pr i dag er fysioterapi på dyr generelt lite benyttet i Norge innen veterinærmedisinen. Vedrørende behandling av hund, etter skade, som smertebehandlingsmetode eller i forhold til rehabilitering etter skade og også som forebygging vedrørende residiv, skadeprofylakse. Mulig at det finnes noen få tilbud enkelte steder i landet, men ikke noe organisert som meg bekjent. Fysioterapi har til nå ikke tradisjon innen veterinærmedisinen her til lands.

Fysioterapibehandling innen fagområdet humanmedisin og innen fagområdet veterinærmedisin er ikke ulikt hverandre, både vedrørende filosofisk tilnærming til faget, samt videre praktisk håndtering vedrørende prosedyrer og prosedyrevalg. Veterinærene vil nok etter hvert begynne å se behovet for disse tjenestene, dekket av ulike faggrupper, både fysioterapeuter, kiropraktorer og også akupunktører og homopater. Et eventuelt samarbeid mellom veterinærer og disse faggruppene vil være formålstjenlig for pasienten, i vårt tilfelle her i dag, jakthunden.

Det som i dette vil være en styrke er rask tilgang til rett behandlingsvalg avhengig av diagnose og hvilken fase av en lidelse eller hvilken tilstand man har for seg. Man er klar over at fysioterapibehandling på de fleste muskelskjelettlidelser både kurerer og forebygger og gir raskere helbrede enn dersom ingenting blir gjort.

Muskelskjelettlidelser kan være akutte, subakutte eller kroniske, med en bakenforliggende diagnose, sykehistorie eller et sykdomsforløp eller utvikling av dette. Både mennesker og dyr er skapt til å være i aktivitet, være i bevegelse, bruke kroppen. Dette gjelder både mennesker og dyr. Jakthunder har et relativt periodevis høyt og intensivt aktivitetsnivå forbundet med jakten. Denne pågår ikke hele året, den er kortvarig 2 ganger pr år.

Jakthunder som er jevnt trent hele året, vil lettere kunne klare denne kroppslige fysiske stresspåkjenningen enn jakthunder som ikke er jevnt trent gjennom året. Da har vi forutsatt at i hundens "gener" ligger det at denne eller disse hunderaser er ment til å skulle ha relativt høy aktivitet.

Man kan forestille seg en doserespons tilnærming, grenseverdier for å være frisk og å være syk, hva tåler det enkelte individ og vevet i forhold til sine forutsetninger som er gitt fra naturens side, jakthundens medfødte fysikk og anatomi, dvs kroppslig bygning, leddstatur, hypo- eller hyperbevegelige ledd, muskulær styrke, muskulær utholdenhet, leddbånd, leddkapsler og sener. Disse faktorer vil kunne være ulike fra jakthund til jakthund. Å være fornuftig og riktig trening før jaktturen vil være god forebygging vedrørende å forhindre skadefrekvens hos jakthundene.

Skadefrekvens jakthunder - muskelskjelettlidelser
Generelle betraktninger
Dersom man går ut fra at hver enkelt jakthund har sine egne forutsetninger for aktivitet eller det å ta imot aktivitet i den hundekroppen, uavhengig av om der er fullstendig funksjonsfrisk fysikk eller om der er en gammel skade eller en svakhet fra før ett sted, vil dose, respons og tankemåten være av avgjørende betydning for om hunden reagerer med å utvikle sykdom eller ikke. Dersom tilført dose aktivitet, er for stor i forhold til hva det individets vev tåler vil dette gi respons i form av sykdomsutvikling patologi. Trening jevnt og langsiktig er forebyggende mht at slike ting ikke skal skje.

Muskelskjelettlidelser kan ha akutt, subakutt eller kronisk fase og forløp vil kunne være akutt tilstand, subakutt tilstand eller kronisk tilstand. Akutt forløp ser en ofte som følge av direkte påført traume, fall, utfor skrent, stup, sitte fast , vridninger eller for stor aktivitet påført vev på kort tid. Gamle skader eller noenlunde balanserte muskelskjelett-tilstander vil kunne reaktiveres og blusse opp i en jakttreningssituasjon eller en jaktsituasjon. Når vevets tålegrense er provosert og man får en jakthund med en patologisk tilstand i muskelskjelettapparatet, må diagnose og rett diagnose stilles. Etter dette må man velge tiltak, hva skal til for at denne lidelsen balanseres og nullstilles igjen slik at hunden igjen kan gjenoppta sitt normale funksjonsnivå.

Kombinert med ulike behandlingsvalg krever de fleste av muskelskjelettlidelsene lavere aktivitet og ro, eller roligere aktivitet. Det blir da viktig at eier som jakthund blir samstemt i forhold til dette også i forhold til et tidsaspekt. Ikke alle tilstander og lidelser er bra igjen til dagen etter. Man må gjerne kombinere antiinflammatoriske eller smertedempende midler sammen med fysioterapi for å få normalisert vevskvaliteten og også den kjemiendring samt smerteimpuls eller smertereseptoraktivitet man får i skadet vev eller ser i patologiske vevstilstander referert til muskelskjelettlidelser, som er en samlebenevnelse for mange ulike diagnoser og tilstander, dvs lidelser i muskel og skjelettapparatet.

Fysioterapi eller anvendt fysioterapi er å treffe rett behandlingsvalg etter at man har stilt en diagnose eller en funksjonsdiagnose for med den målsetting for øye å balansere og nullstille tilstanden slik at funksjonsfriskhet, aktivitet, smertereduksjon, eller terminering av smerte inntreffer og jakthunden igjen er klar til nye turer og nye jakttreninger og selvfølgelig til selve jakten.

Metodevalg fysioterapi i behandlingsøyemed
Ulike metodevalg vil benyttes i forhold til hvilken tilstand man har for seg, hvilken diagnose og hvilken fase av lidelsen tilstanden er i.

Jeg går ikke inn spesifikt på ulike diagnoser her i denne artikkelen, jeg nevner kun kort hvilke ulike behandlingsmetoder eller alternativ som finnes i relasjon til å behandle patologisk tilstander i muskelskjelettapparatet, utviklet muskelskjelettlidelse. Smertebehandlingsmetoder og inflammasjonsdempere, senere vevsstimulering for å øke vaskularisering i vevet og stimulere til vevsnormalisering vedrørende vevssammensetting og vevskjemi.

Ulike appliserbare smertebehandlingsmetoder er is, varme, laserbehandling, ultralyd, kortbølge, tens-transcutan nerve stimulering, interferens, al-tens-acupunkturelike tens, -transcutan nerve stimulation, massasje, vibrasjon ossilering. Taping, aktivitetsbegrensning, restriksjon i forhold til aktivitet, eventuelt andre og strengere tiltak dersom diagnosen og tilstanden krever dette.

Fysioterapeut Åse Birkhaug, spes allmenn, om meg selv
Jeg driver i dag et firma som heter Equine og Animal Fysioterapi, jeg heter Åse Birkhaug, er fysioterapeut og spesialist i allmennfysioterapi, har egen fysioterapipraksis på mennesker, studerer på universitetet deltid, helsefag hovedfag fysioterapivitenskap.

Fysioterapipraksis hunder er ambulant, jeg rykker ut i forhold til de oppdrag jeg får. Fysioterapi på mennesker har jeg drevet med i 18 år, fysioterapi på dyr ble oppstartet juli 2000. Samarbeidet med veterinærer direkte i begynnelsen, men grunnet problemer med tid eller å strekke til i forhold til alt jeg holder på med valgte jeg å ha ambulant fysioterapipraksis på dyr, hund og hest.

Samarbeidet med veterinærer varte fra september 2000 tom 31 12 2000. De fleste dyr som ble henvist til meg var hunder som hadde smerter eller var skadd eller etter operasjoner. Slik at problemstillingene var å dempe eller nullstille smerte, gjenoppta funksjon, rehabiliteringsfase, opptrening i riktig dosert mengde for å nå målsettingen, funksjonsfriskhet igjen. Flere hunder var tjenestehunder, redningshunder slik at man fort så viktigheten av å få hunden tilbake til arbeidet. Det samme vil gjelde for jakthunder, det vil være viktig å få dem raskt tilbake til arbeid og til jakten som er den jobben disse hundene skal gjøre i livet sitt.

Copyright © Åse Birkhaug

Klikk her for å se oversikten over artikler om hund.

Nyhet! Lag din egen hjemmeside om din hund. Prøv gratis her!

Klikk her for å komme tilbake til artikkelsiden.

Har du synspunkter på artiklene, eller kanskje du har en artikkel du selv vil publisere på Dyrenett.no? Send oss en e-post!

 

Ukens Kjæledyr
Ukens Kjæledyr
DALBY PILEN
Annonsering på Dyrenett.no
Søk på Dyrenett.no:
 
Annonser
Det er 98 annonser om hund.
De siste annonsene:
Finsk lapphund
Finsk lapphund
Malinois
Pomapoo valpar
Mops

Artikler
Bøker
Det er 144 bokomtaler om hund.
De siste bokomtalene:
Hunder
En hund etter elg
Jeg har fått valp
Hunder: Minifakta
Tett på hunden

Linker
Nyheter
Veterinær

Copyright © Dyrenett 2000-2018. Ansvarlig redaktør: Svein-Erik Wennberg.
Informasjon om Dyrenett.no. Informasjon om annonsering.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om 
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Dyrenett.no og de respektive forfatterne.

Fortell en venn om Dyrenett.no:  

Dyrenett.no - for alle som er glad i dyr! Kjæledyr, Hest, Hund, Katt, Fugl, Kanin, Gnager, Fisk

page hit counter