Dyrenett.no
Dyrebutikker Hund Nettbutikker Hund Dyreklinikker Hund Produkter Hund Hundefôr Kenneler Hundeskoler Hundepensjonat
Hund-forside
 Annonser
 Artikler
 Bøker
 Fakta
 Forum
 Kalender
 Klubber
 Linker
 Navn
 Nyheter
 Veterinær
 Ukens Kjæledyr
 Shopping
 Konkurranse
 Søkemotor
 Nyhetsbrev
 DyreKort
 Historier
 Bransjeregister
 Dyrebutikker
 Plakater
 Hjemmesider
Hest Hund Katt Fugl Gnager Fisk Andre
Motta Dyrenett.no
sitt nyhetsbrev:

Hund Artikler

Læring er å gå en trapp trinn for trinn

Vær oppmerksom på at det er meget vanskelig for en nybegynner å gi mat som belønning. Ofte glemmer hunden hvorfor den får godbit i det samme den kjenner lukten av den. Med andre ord: Bruken av denne forsterkningen (surrogatet) blir uhensiktsmessig, og virker ofte mot sin hensikt - nemlig avledende. Hunden slutter å konsentrere seg om samarbeidet med fører. I verste fall ser hunden etter en tid på sin eier som en utømmelig fôringsautomat.


Forfatter: Geir Nordenstam Nettsted: Nordenstam Hundeskole

LÆRING ER Å GÅ EN TRAPP TRINN FOR TRINN

Avgjørende for læring er:

1. Hvor dyktig er hundens lærer, og hvordan er hundens oppfatning av ham. Utstråler han lederkarisma? Er han
selvsikker og besluttsom?
2. Uttales kommandoordene klart og tydelig?
3. Hvor effektiv er den direkte påvirkningen?
4. Hvor effektivt plasseres belønningen, og belønning gis?
5. Forstår hunden hvorfor den får belønning?

Vær oppmerksom på at det er meget vanskelig for en nybegynner å gi mat som belønning. Ofte glemmer hunden hvorfor den får godbit i det samme den kjenner lukten av den. Med andre ord: Bruken av denne forsterkningen (surrogatet) blir uhensiktsmessig, og virker ofte mot sin hensikt - nemlig avledende. Hunden slutter å konsentrere seg om samarbeidet med fører. I verste fall ser hunden etter en tid på sin eier som en utømmelig fôringsautomat.

Først kommer ordet, dernest følger handlingen
Skal du lykkes som elev på et dressurkurs, må du leve opp til punkt 1. Er du selvsikker og besluttsom i det daglige, bør dette gå greit. Er du ikke av den typen som er vant til å ta beslutninger, bør du trene din egen psyke. Si til deg selv i ditt daglige liv når du får til noe du er fornøyd med, at du var god. At du til og med var kjempegod! Hvis du ikke får til ting, så stå på til du lykkes. Selverkjennelse er enkelt og deilig. Ingen kan ta fra deg din mulighet til å rose deg selv!

Å uttale et kommandoord tydelig bør alle kunne klare. Likeledes bør det være greit å trene seg til å si ordet først, og deretter påvirker hunden fysisk.

Vanskeligere blir det å gjøre den fysiske påvirkningen effektiv. Jo dårligere grunnlaget er mellom hund og fører, altså jo mindre oppdragelse en hund har før du starter på kurs, desto kraftigere må det indirekte og det direkte stimuli være for å få hunden til å forstå. Jo mer din hund har løpt villhund i parken, desto vanskeligere er det nå å få den til å følge med deg!

Hunden forbinder sikkert ansamlingen av hunder på et dressurkurs med den store hundesletta hjemme. Her skal det lekes. Du bør derfor forstå konsekvensen av at du har gjort din hund uoppdragen. Du må med andre ord forsøke å innhente tapt tid ved opplæring.

I hundeflokken er det slik at ulydighet i voksen alder løses gjennom slagsmål. Om det for deg innebærer at du nå må ta din hund i kinnskinnet med en hånd på hver side av hodet, løfte den klar av bakken og riste den, får du skylde på deg selv. Men du viser mot og vilje om du gjør det. Det finnes nok snillister som finner en eller annen dunpute å holde foran seg for å slippe å gjøre noe så ubehagelig.

Gjentagelser over tid gir varige læringsbilder
Hunder etablerer læring og kunnskap stort sett på samme måte som mennesker. Individer forbinder sanseinntrykk i en læringsbilder situasjon, såkalte assosiasjoner. Gjentagelser over tid gir varige læringsbilder.

Hukommelsen kan derfor defineres ved:

1. Korttidshukommelse
2. Varig hukommelse.

Når det læres nye ferdigheter, må de gjentas flere ganger før de huskes, og selv en ferdighet som er lært må vedlikeholdes for at den ikke skal glemmes (utslokking).

Først legges læringen inn i korttidshukommelsen flere ganger. Og etter en tids gjentagelser overføres læringen til varig hukommelse. Av dette kan vi fastslå:
Å lære er en prosess som går steg for steg.

Kjenn din hund godt nok til at du ikke blir på innlæringstrinnet lenger enn nødvendig. Krev noe av den når du vet at den kan, men for all del; ikke mas!

Det er din motivasjon som avgjør hundens innsatsvilje
Hunden er et vanedyr og knytter lett lydighet til de stedene du trener. Varier derfor i veldig stor grad treningssteder nettopp for å unngå at hunden lærer seg til at det for eksempel kun er i hagen den skal være lydig.

Skal hundens motivasjon være på topp når det regner, blåser eller snør, må din motivasjon for å trene i slikt vær også være på topp. Dersom hunden ikke vil sette seg i konkurransen fordi øvelsen foregår på våt gressbakke, er det sannsynlig at du aldri har trent under slike forhold.

Enkelte hunder knytter også sin lydighet til tidsrommet. Husk at konkurranser som regel skjer fra kl. 09.00 til kl. 15.00, og ikke på kveldstid, når du og hunden trener mest. Ta hensyn til dette fenomenet, og bruk fritiden til trening på dagtid.

Tren både i lange og korte intervaller. Slutt alltid før din motivasjon er dalende. Dersom du er på topp, er også hunden på topp, og vice versa. Og hunden blir aldri lei av å jobbe såfremt det er motiverende faktorer til stede, og den er i fysisk god form.

Riktig variasjon kan være et nøkkelord for all trening av hund!

Hundens hukommelse er som en lysbildekarusell
For enkelthets skyld kan hundens hukommelse beskrives som en sammensetting av en rekke billedlige opplysninger, hvor hver ferdighet og hver erfaring utløses av visse nøkkelord eller nøkkelpåvirkninger.

Når du lærer hunden å sitte, gjør du det ved å påføre hunden to spesielle påvirkninger, nemlig ordet SITT, kombinert med trykk på krysset eller mot baksiden av låret.

Ordet SITT må uttales tydelig, og komme litt før trykket. Konsekvensen etter en del gjentagelser til korttidshukommelsen, blir at hunden forbinder ordet SITT med trykket. Når den senere hører SITT og setter seg, "føler" hunden trykket på baken eller mot 1årene.

Dersom du slutter å øve eller gjenta SITT etter en kort innlæringsperiode, vil hunden etter en tid glemme assosiasjonen. Da er det nødvendig å gjenta øvelsen for å få den til å huske igjen, men nå skal det svært få gjentagelser til før den igjen husker (henter frem bildet igjen). Dette kalles spontan oppdukking.

Mens vi mennesker går rundt med notatblokk og Time Manager fordi vi ikke er i stand til å huske fra den ene dagen til den neste, forventer vi at hunden skal huske det vi har lært den til enhver tid.

Her kan det være på sin plass med en anmerkning: Har du vært borte fra hunden en tid uten at den er blitt trent, bør du alltid repetere i rolige former inntil du ser at den er med. Det er lett at du i tankeløshet går rett inn i kravfasen og krever samme nøyaktighet og utførelse som tre uker tidligere. Det kan i så fall få uheldige følger, idet hunden kanskje ikke oppfatter hva den gjorde galt.

Gå alltid litt tilbake og bruk markeringer når du repeterer.

Også hunder velger mellom vesentlig og uvesentlig informasjon
All informasjon analyseres! Når hunden fanger opp en påvirkning, overføres opplysningen fra sansene til analysedelen i storehjernen. Dersom informasjonen er uvesentlig og betydningløs, reagerer ikke hunden.

Eksempel:
Gjennom miljøpregning har hunden blitt tilvent en rekke påvirkninger den normalt ville reagert på, så som biler, busser, tog og sterke lyder.

En hund som gjennom oppveksten fra tid til annen ferdes i trafikkert strøk, reagerer derfor ikke på en lastebil som dundrer forbi. Den har lært at situasjonen ikke er farlig. Vi sier at individet har habiturert.

På samme måte vil en hund aldri reagere på at løvet beveger seg i svak bris. Hvis det derimot er full storm og trær blåser over ende, kan hunden reagere voldsomt fordi den aldri tidligere har vært i en lignende situasjon.

Når du roper på hunden din og den samtidig ser en sau, blir begge opplysningene analysert. Hunden velger den påvirkning den synes er viktigst for seg selv i øyeblikket. Den uskolerte hunden velger å løpe etter sauen, mens den veloppdratte løper til eieren.

Førstnevnte eier holder raskt en pute foran seg og skylder på at hunden blokkerte. Hunden er ulydig, sier jeg.

Copyright Geir R. Nordenstam

Klikk her for å se oversikten over artikler om hund.

Nyhet! Lag din egen hjemmeside om din hund. Prøv gratis her!

Klikk her for å komme tilbake til artikkelsiden.

Har du synspunkter på artiklene, eller kanskje du har en artikkel du selv vil publisere på Dyrenett.no? Send oss en e-post!

 

Ukens Kjæledyr
Ukens Kjæledyr
DALBY PILEN
Annonsering på Dyrenett.no
Søk på Dyrenett.no:
 
Annonser
Det er 98 annonser om hund.
De siste annonsene:
Finsk lapphund
Finsk lapphund
Malinois
Pomapoo valpar
Mops

Artikler
Bøker
Det er 144 bokomtaler om hund.
De siste bokomtalene:
Hunder
En hund etter elg
Jeg har fått valp
Hunder: Minifakta
Tett på hunden

Linker
Nyheter
Veterinær

Copyright © Dyrenett 2000-2018. Ansvarlig redaktør: Svein-Erik Wennberg.
Informasjon om Dyrenett.no. Informasjon om annonsering.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om 
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Dyrenett.no og de respektive forfatterne.

Fortell en venn om Dyrenett.no:  

Dyrenett.no - for alle som er glad i dyr! Kjæledyr, Hest, Hund, Katt, Fugl, Kanin, Gnager, Fisk

page hit counter