Dyrenett.no
Dyrebutikker Hund Nettbutikker Hund Dyreklinikker Hund Produkter Hund Hundefôr Kenneler Hundeskoler Hundepensjonat
Hund-forside
 Annonser
 Artikler
 Bøker
 Fakta
 Forum
 Kalender
 Klubber
 Linker
 Navn
 Nyheter
 Veterinær
 Ukens Kjæledyr
 Shopping
 Konkurranse
 Søkemotor
 Nyhetsbrev
 DyreKort
 Historier
 Bransjeregister
 Dyrebutikker
 Plakater
 Hjemmesider
Hest Hund Katt Fugl Gnager Fisk Andre
Motta Dyrenett.no
sitt nyhetsbrev:

Hund Artikler

Om rådet for dyreetikk

etikk, mandat, medlemmer


Forfatter: Rådet for dyreetikk Nettsted: Rådet for dyreetikk

RÅDET FOR DYREETIKK
Rådet for dyreetikk (tidligere Landbruksdepartementets etikkutvalg) er et uavhengig, rågivende organ oppnevnt av Landbruksdepartementet. Rådet for dyreetikk skal vurdere og gi råd om prinsipielle etiske sider ved dyrehold og husdyrproduksjon, inkludert oppdrettsfisk, kjæledyr og ville dyr i fangenskap. Rådet kan vurdere bruk av bioteknologi på dyr, samt behov for endringer i
lovverk og forvaltningspraksis på dyrevernområdet. Mandatet omfatter også konsekvensetiske sider for det ytre miljø som en følge av moderne avl og dyrehold samt legemiddelbruk, herunder påvirkning av det genetiske mangfoldet og ville biologiske ressurser.

Mandat for Rådet for dyreetikk
Rådet er av landbruksdepartementet gitt følgende mandat:

Vurdere og gi råd om de prinsipielle etiske sider ved dyrehold og husdyrproduksjon, inkludert produksjon av oppdrettsfisk og hold av kjæledyr, og viltlevende dyr i fangenskap (dyreparker mm).
I den utstrekning utvalget selv finner det nødvendig, vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.

Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til departementet når det gjelder tilsynet på dyrevernområder.

Vurdere de konsekvensetiske sider for det ytre miljø ved moderne avlarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og ville biologiske ressurser, samt påvirkning fra legemidler o.l. i akvatiske miljøer.

Medlemmer
Rådet har 7 medlemmer:
Svein Aage Christoffersen (leder, frittstående medlem)
Georg Apenes (frittstående medlem)
Bjørn Iversen (Norges Bondelag)
Liv Solemdal (Norsk bonde- og
småbrukarlag)
Toralf Metveit (Dyrebeskyttelsen Norge)
Knut Hove (Norges landbrukshøgskole)
Torill Malmstrøm (Landbruksdepartementet)

Kontakt: Cecilie M. Mejdell (sekretær)
Arnemovn. 6
2500 Tynset
Tlf: 62 48 20 26 Fax: 62 48 23 26
E-mail: cmejdell@online.no

Klikk her for å se oversikten over artikler om hund.

Nyhet! Lag din egen hjemmeside om din hund. Prøv gratis her!

Klikk her for å komme tilbake til artikkelsiden.

Har du synspunkter på artiklene, eller kanskje du har en artikkel du selv vil publisere på Dyrenett.no? Send oss en e-post!

 

Ukens Kjæledyr
Ukens Kjæledyr
DALBY PILEN
Annonsering på Dyrenett.no
Søk på Dyrenett.no:
 
Annonser
Det er 98 annonser om hund.
De siste annonsene:
Finsk lapphund
Finsk lapphund
Malinois
Pomapoo valpar
Mops

Artikler
Bøker
Det er 144 bokomtaler om hund.
De siste bokomtalene:
Hunder
En hund etter elg
Jeg har fått valp
Hunder: Minifakta
Tett på hunden

Linker
Nyheter
Veterinær

Copyright © Dyrenett 2000-2018. Ansvarlig redaktør: Svein-Erik Wennberg.
Informasjon om Dyrenett.no. Informasjon om annonsering.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om 
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Dyrenett.no og de respektive forfatterne.

Fortell en venn om Dyrenett.no:  

Dyrenett.no - for alle som er glad i dyr! Kjæledyr, Hest, Hund, Katt, Fugl, Kanin, Gnager, Fisk

page hit counter