Dyrenett.no
Dyrebutikker Hund Nettbutikker Hund Dyreklinikker Hund Produkter Hund Hundefôr Kenneler Hundeskoler Hundepensjonat
Hund-forside
 Annonser
 Artikler
 Bøker
 Fakta
 Forum
 Kalender
 Klubber
 Linker
 Navn
 Nyheter
 Veterinær
 Ukens Kjæledyr
 Shopping
 Konkurranse
 Søkemotor
 Nyhetsbrev
 DyreKort
 Historier
 Bransjeregister
 Dyrebutikker
 Plakater
 Hjemmesider
Hest Hund Katt Fugl Gnager Fisk Andre
Motta Dyrenett.no
sitt nyhetsbrev:

Hund Artikler

Handel med innsmuglede hunder

Etter oppslag i svenske og norske media denne uka om svart handel med hundevalper fra Øst-Europa, har det strømmet inn tips vedrørende dette problemet til Mattilsynet.


Forfatter: Mattilsynet Nettsted: Mattilsynet

Det er sterke signaler på at det er i ferd med å etableres et svart marked i Norge og Sverige for omsetning av hunder fra Øst Europa. Motetrender, kombinert med høyt prisnivå og lang ventetid for å få kjøpt valper her i landet, er åpenbart årsaken til den kraftige økningen i smugling av hunder fra disse landene.


Dette er et betydelig problem ut i fra dyrevelferdsmessige betraktninger, men er i tillegg en alvorlig trussel mot folke- og dyrehelsa i vårt land!


Ikke kjøp innsmuglet hund!


Det er viktig å være klar over at hundevalper som smugles er utsatt for til dels store lidelser. Disse valpene stammer ofte fra virksomheter som må karakteriseres som ”hundefabrikker”, hvor det drives ren rovdrift på dyrene. Tisper kan ha 10-12 kull uten mulighet til å hente seg inn mellom hvert kull, og valpene tas fra mora alt for tidlig. Hundene lever meget kummerlig, før de smugles inn til Sverige og Norge under dyrevelferdsmessig sett helt uakseptable forhold.


TV4 hadde mandag kveld en reportasje fra Sverige som viste hvordan hundevalper fra Øst-Europa får tapet sammen beina og blir neddopet. Deretter blir de gjemt under bilseter ol, transportert i 8-10 timer eller mer, før de kjøres over grensa inn til Sverige. Denne håndteringen er naturligvis en meget sterk påkjenning for dyrene, mange dør underveis eller er så medtatt at de må avlives ved ankomst. Ved ett tilfelle ble ca. 30 valper avlivet etter at svenske tollere fant dem gjemt i en bil fra Polen.


Ved å kjøpe slike hunder blir man selv en bidragsyter til at denne virksomheten kan fortsette. Det er mistanke om at hundesmugling fra Øst-Europa er i ferd med å bli en del av den organiserte kriminaliteten, som blant annet omfatter narkotikasmugling. Profitt er drivkraften bak den type kriminalitet, og ved å kjøpe smuglede hunder bidrar man til at virksomheten fortsetter.


Hunden kan være alvorlig syk


Det er viktig å være klar over at man risikerer å pådra seg store ekstrakostnader ved å kjøpe ”smuglehunder”.


Er hunden syk kan veterinærregningene bli svært høye, og hvis den i tillegg ikke oppfyller importkravene til Norge, vil det kunne føre til at den settes i karantene, evt. må sendes ut av landet, eller avlives – alt på eierens bekostning.


De alvorligste sykdommene som illegalt innførte hunder kan føre med seg, er dødelige for mennesker: • Rabies er den mest kjente. Dersom man blir smittet, og behandling ikke iverksettes før symptomer inntreffer, er rabies 100% dødelig for mennesker. Mer info om rabies på Veterinærinstituttets nettsider.

 • Revens lille bendelorm/Dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) smitter mellom rev og hund/ katt. Mennesket kan få i seg larvestadier av denne parasitten fra bl.a. hunder, eller fra rå bær/sopp. Dette kan være meget alvorlig for oss, og i verste fall føre til sykdom med dødelig utgang.


Dersom parasitten introduseres i norsk fauna, kan det føre til en sterk begrensning av vår bruk av norsk natur. Parasittens smittefarlige egg er svært motstandsdyktige og overlever greit i minst ett år ute i naturen, slik at i infiserte områder vil det være forbundet med risiko å plukke bær og/eller sopp.


Denne parasitten finnes i varierende grad i de fleste europeiske land, men er foreløpig ikke påvist i Norge (unntatt på Svalbard), Sverige eller Finland.


Mer info om revens lille bendelorm/dverbendelorm på Veterinærinstituttets nettsider


Den som kjøper innsmuglet hund risikerer: • Å støtte en virksomhet som innebærer store lidelser for tispe og valper, både under oppdrettet og under transport til Skandinavia

 • Å medvirke til at det innføres smittsomme sjukdommer til Norge, noe som kan true både dyre- og folkehelsen

 • Å få en hund som er alvorlig sjuk, og som veterinærer kan vegre seg mot å behandle.


Forhåndsregler for unngå å kjøpe innsmuglet hund • Besøk oppdretteren hjemme

 • Be om å få se valpenes mor. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra mora.

 • Motta aldri hunder på ulike ”møtesteder”!

 • Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt hvor telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig.

 • Krev at hunden har en nydatert helsesattest, og er grunnvaksinert. Kjøp aldri hund som ikke er helt frisk!

 • Dersom hunden er ID-merket, skal bekreftelse på dette følge med på kjøpet. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet.

 • Dersom selgeren ikke går med på dette – unnlat å kjøpe hunden!

 • Unngå kjøp av hunder kun via internett.

 • I tillegg til de ovenfor anbefalte retningslinjer, kontakt kennelklubber, rasehundklubber mv på forhånd!


Myndighetenes rolle:


Ved hundesmugling er det Mattilsynet som fatter vedtak vedrørende hunden, hundens velferd og eventuelle mangler i forhold til de dyrehelsemessige kravene. Mattilsynet samarbeider nært med Tollvesenet, og ønsker også å legge opp til et tettere samarbeid med andre aktuelle organisasjoner, blant annet Norsk Kennel Klubb, for å forsøke å komme denne virksomheten til livs.


Smuglingen opphører kun dersom ingen kjøper valpene – det vil ødelegge markedet!


Dersom du skal kjøpe en hund fra utlandet, er det meget viktig at du på forhånd innhenter informasjon fra Mattilsynet om vilkårene for innførsel av hunder!


Kontakt Mattilsynet på tlf. 06040, på internettsidene www.mattilsynet.no, eller ta kontakt med Grenseveterinæren ved Oslo Lufthavn på tlf. 64 82 04 00.


Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Marit Forbord og Karin Eriksen, Grenseveterinær, Oslo Lufthavn, Tlf. 64 82 04 00

Klikk her for å se oversikten over artikler om hund.

Nyhet! Lag din egen hjemmeside om din hund. Prøv gratis her!

Klikk her for å komme tilbake til artikkelsiden.

Har du synspunkter på artiklene, eller kanskje du har en artikkel du selv vil publisere på Dyrenett.no? Send oss en e-post!

 

Ukens Kjæledyr
Ukens Kjæledyr
DALBY PILEN
Annonsering på Dyrenett.no
Søk på Dyrenett.no:
 
Annonser
Det er 100 annonser om hund.
De siste annonsene:
Cane corso gutt 2 år cham...
Finsk lapphund
Malinois
Pomapoo valpar
Mops

Artikler
Bøker
Det er 144 bokomtaler om hund.
De siste bokomtalene:
Hunder
En hund etter elg
Jeg har fått valp
Hunder: Minifakta
Tett på hunden

Linker
Nyheter
Veterinær

Copyright © Dyrenett 2000-2018. Ansvarlig redaktør: Svein-Erik Wennberg.
Informasjon om Dyrenett.no. Informasjon om annonsering.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om 
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Dyrenett.no og de respektive forfatterne.

Fortell en venn om Dyrenett.no:  

Dyrenett.no - for alle som er glad i dyr! Kjæledyr, Hest, Hund, Katt, Fugl, Kanin, Gnager, Fisk

page hit counter